Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Peacock Nails

Σήμερα θα σας δείξω έξι απλά βήματα για να δημιουργήσετε πανέμορφα φτερά παγονιού στα νύχια σας!
 
Today I'm going to show you six simple steps to create beautiful peacock feather to your nails!


Βήμα 1.
Ξεκινήστε με τη βάση!!! Εγώ επέλεξα ένα σκούρο πράσινο χρώμα, αλλά μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα σκούρο μπλε χρώμα. Εξάλλου κάποια παγόνια έχουν πράσινα φτερά και κάποια άλλα έχουν μπλε ;-)

Step 1.
Start with a base!!! Here I choose a dark green colour, but you can also use a dark blue colour.
Besides some peacocks have green feathers while others have blue feathers ;-) 


                                                           
 Βήμα 2.
Με ένα λεπτό πινελάκι ή με μια οδοντογλυφίδα ζωγραφίστε λαχανί γραμμές ξεκινώντας από μέσα προς τα έξω, σαν φτερά, αλλά αφήστε ένα σημείο του νυχιού καθαρό για το μάτι του παγονιού.

Step 2.
Whith a small brush, or a toothpick draw light green lines by starting from the middle of the nail to the edge, like feathers, but leave a small area of the nail clean for the peacock eye.  Βήμα 3.
Ανάμεσα από τις γραμμές που έχετε ζωγραφίσει, σχεδιάστε παρόμοιες γραμμές με χρυσό γκλίττερ, ή και ασημί. Φυσικά μπορείτε να να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε γκλίττερ διαθέτετε, αρκεί να ταιριάζει με τα χρώματα των φτερών.

Step 3.
Between the lines you have drawn, draw simmilar lines with gold or silver glitter. Of course you can use any kind of glitter that you own, as long as it matches with the colour of the feathers.
Βήμα 4.
Πάλι με ένα λεπτό πινελάκι ή μια οδοντογλυφίδα στο σημείο που αφήσατε καθαρό κάντε μια λευκή, ασημί ή και χρυσή βούλα, μην σας απασχολεί αν ο κύκλος δεν είναι τέλειος, ούτε τα φτερά των παγονιών έχουν τέλειους κύκλους στα φτερά τους κι όμως είναι πανέμορφα!

Step 4.
Again with a small brush or a toothpick create a white, silver or golden dot at the area that you kept clean. Don't worry if the circle is not perfect, peacock feathers don't have perfect circles too, but still they are gorgeous! 


Βήμα 5.
Με ένα γαλάζιο χρώμα δημιουργήστε μια μικρότερη βούλα μέσα σε αυτή που έχετε ήδη ζωγραφίσει, ώστε να μοιάζει με μάτι. Αν καλύψει σε κάποια σημεία τον προηγούμενο κύκλο σας δεν πειράζει, είναι ένα δύσκολο βήμα που όμως και να κάνετε λάθος δεν χαλάει το αποτέλεσμα.

Step 5.
With a light blue colour create a smaller dot right in the middle of the one you already drew, so it will look like an eye. If your new circle covers the old one it's alright, this is a hard step but even if you make a mistake it doesn't ruin the result.
Βήμα 6.
Τελευταίο βήμα!!! Νομίζω είναι και το πιο εύκολο. Ένας πολύ πολύ μικρός μαύρος κύκλος στη μέση των άλλων δύο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το μάτι του παγονιού. Επειδή η βούλα αυτή είναι πολύ μικρή προτείνω να χρησιμοποιήσετε το πιο λεπτό σας πινέλο ή μια καινούργια οδοντογλυφίδα ώστε να είναι λεπτή στην άκρη. Το φτερό παγονιού είναι έτοιμο!
Step 6.
Last step!!! I think it's the easiest. Just a tiny tiny black circle in the middle of the light blue circle just so the peacock eye will be complete. Because that dot is very small I suggest you use the smallest brush you own or a new toothpick so it will be thin and sarp at the edges. Peacock feather is ready!


Τίπ : Αν θέλετε τα νύχια σας να μοιάζουν για αρκετό καιρό σαν παγόνια περάστε από πάνω μια στρώση γυαλιστικού.

Tip: If you want your nails to look like peacocks for longer time finish up with a shine top coat.

Ελπίζω αυτά τα έξι βήματα να σας βοηθήσουν!!! Καλή τύχη! ^_^
I hope these six steps will help you!!! Good luck! ^_^


Ευχαριστώ πολύ την αδερφή μου που μου δάνεισε τα νύχια της :-P

I wanna say thanx to my sister who lent me her nails :-P

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου