Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2012

Christmas manicure !!!

Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα!!! Για το λόγο αυτό ετοίμασα για σας 4 τρόπους να κάνετε το απλό γαλλικό μανικιούρ να δείχνει γιορτινό!!!


Christmas is almost here!!! That's why I' ve prepared for you 4 ways to make your simple manicure look festive!!!

1.Γαλλικό με γκι!
Αν θέλετε κάτι διακριτικό για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι αλλά ταυτόχρονα κομψό αυτή είναι η τέλεια λύση! Απλά σχεδιάστε σε 2 νύχια της επιλογής σας γκι. Τα βήματα είναι απλά : 3 μικρές βούλες ενωμένες και δεξιά και αριστερά τους τα χαρακτηριστικά φύλλα του γκι!

 1.Manicure with mistletoe!
If you prefere something distinctive for the Christmas dinner but in the same time chic this is the perfect solution! Just draw on two of your nails mistletoes. The steps are easy : 3 small dots close to each other, and on the left and the right of them draw the features leaves of mistletoe!

Συμβουλή:
Μπορείς να προσθέσεις χρυσόσκονη! Τα Χριστούγεννα τα πάντα γύρω μας έχουν χρυσόσκονη και ποτέ δεν θεωρείτε υπερβολή!

Tip:
You can add glitter! On Christmas everything around us is glittering and glitter that time of the year is never too much!

2. Γαλλικό ζαχαρωτό!
Ίσως η πιο απλή και παιχνιδιάρικη λύση! Πάνω στο κλασικό γαλλικό σας απλά τραβήξτε με ένα λεπτό πινελάκι πλάγιες κόκκινες γραμμές!2.Candy Cane manicure!
Maybe one of the most easy and playful solution! Just draw on your classic manicure with a small brush devious red lines!

Συμβουλή:
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και πράσινο χρώμα γιατί πολλά ζαχαρωτά είναι άσπρα με πράσινα. Επίσης, μπορείτε να ζωγραφίσετε κάποια νύχια σας με κόκκινο και κάποια άλλα με πράσινο χρώμα.

Tip:
You can also use green color because many candy canes have green color. Moreover, you can draw some of your nails with red color and some other with green.

3. Τα νύχια δώρο!
Επάνω στο κλασικό γαλλικό σχεδιάστε με όποιο χρώμα προτιμάτε ένα σταυρό , αυτός θα είναι η κορδέλα σας. Μπορείτε να κάνετε κάθε νύχι σας διαφορετικό χρώμα αφου το καθένα θα είναι ένα διαφορετικό δώρο!


3. Gift nails!
On your classic manicure draw with any color you like a cross, this will be your ribbon. You can use different colors on each fingernail as each of your nails will be a different gift!

Συμβουλή:
 Αν ζωγραφίζετε καλά μπορείτε να ζωγραφίσετε και τον φιογκο του δωρου ακριβως εκεί που ενώνονται οι δυο γραμμες του σταβρου.

Tip:
 If you're good at painting you can also draw the bow of the gifts, just where the two lines of the cross are joined.

4. Χιονισμένο γαλλικό!
Ένα από τα αγαπημένα μου σχέδια για τα Χριστούγεννα είναι οι χιονονυφάδες, οι οποίες αναδεικνύουν υπέροχα το γαλλικό σας. (για τα βήματα για να σχεδιάσετε μια χιονονυφάδα διαβάστε την ανάλογη αναρτηση).4. Snowy manicure!
One of my favorite nails for Christmas are those with snowflakes, which beautifully illustrate your manicure.( To see the steps to draw a snowflake on your nails check on the appropriate post).

Συμβουλή :
Μπορείτε να χρήσιμοποιήσετε ασημόσκονη πάνω απο το σχέδιο σας για να δείχνει σαν χιόνι.

Tip:
You can use silver glitter on your design that will look like snow.

Ελπίζω να σας έδωσα ιδέες για το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι και να τις δοκιμάσετε!!! Καλά Χριστούγεννα!!!

I hope I gave you good ideas for the Christmas dinner and I hope you'll try them!!! Merry Christmas!!!

Καλή Τύχη!!!
Good Luck!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου