Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2012

Polka dot Nails!

Σας φαίνεται δύσκολο να κάνετε στα νύχια σας αυτές τις μικρές βουλίτσες που ισαπέχουν και ονομάζονται Polka dot? Κι εμένα μου φαινόταν πολύ δύσκολο στην αρχή, μην σας πω σχεδόν αδύνατον! Για όλα όμως υπάρχει ένα κόλπο ;-) Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω ένα έξυπνο κόλπο για να κάνετε κι εσείς τα νύχια σας Polka dot πιο εύκολα από ποτέ!

You think it's hard to draw on your nails those tiny dots which are spaced relatively closely in relation to their diameters and they're called Polka dot? I thought it was hard too at the beginning, not to say imposible! But there's a trick for everything ;-) So today I'm gonna show you a clever trick to have polka dot nails easier than ever!

Βήμα 1.
Βαψτε τα νύχια σας με όποιο χρώμα προτιμάτε. Εγώ εδώ χρησιμοποιώ κόκκινο.

Step 1.
Color your nails with any color you like. Here I'm using red.

Βήμα 2.
Με ένα μικρό πινελάκι σχεδιάστε πέντε λευκές βουλίτσες που θα σχηματίζουν τον αριθμό 5 όπως σε ένα ζάρι.

Step 2.
With a small brush draw five white dots like number 5 on a dart.

Βήμα 3.
Σχηματίστε ξανά τον αριθμό 5 από πάνω παίρνοντας όμως 2 βούλες από το προηγούμενο 5 που έχετε σχεδιάσει.

Step 3.
Create number 5 again over the 5 you already created. Use 2 dots from your previous 5.

Βήμα 4.
Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία γύρω από το 5 που έχετε δημιουργήσει στο κέντρο. Αν το νύχι σας δεν είναι αρκετά μεγάλο για να κάνετε πολλές φορές τον αριθμό 5 σχεδιάστε όσες βούλες χωράει το νύχι σας.


Step 4.
Follow the same process around the 5 you already created in the center. If your nail is not big enought to draw number 5 many times, just draw as much dots as your nail fits.

Βήμα 5.
Το νύχι σας πρέπει να δείχνει στο τέλος κάπως έτσι. Προσπαθήστε να κάνετε τις βούλες σας να έχουν το ίδιο μέγεθος για καλύτερο αποτέλεσμα! Τα νύχια σας είναι έτοιμα!!!


Step 5.
Your nail should look like that in the end. Try your dots be equally sized for better result! Your nails are ready!!!

Καλή τύχη!!!
Good Luck!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου