Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Zebra nails!

Από τα πιο εύκολα και εντυπωσιακά νύχια είναι τα νύχια ζέμπρα! Είναι πάντα στην μόδα και μπορείτε να κάνετε άπειρους συνδυασμούς!
One of the most impressive and easy to do nails are zebra nails! Thet are always in fashion and you can do million combination with this method!

Βήμα 1.
Βάψτε τα νύχια σας άσπρα (ή όποιο άλλο χρώμα επιθυμείτε)
tip: Μπορείτε ,για να βγει πιο εντυπωσιακό το αποτέλεσμα, να αντιστρέψετε τα χρώματα όπως έκανα εγώ, και να κάνετε ένα ή δυο νύχια μαύρα.


Step 1.
Paint your nails white (or any color you like)
tip: If you like, for more impressive result, reverse colors as i did, and do one or two nails black.

Βήμα 2.
Με ένα λεπτό πινελάκι σχεδιάστε από έξω προς τα μέσα γραμμές που θα καταλήγουν στην μέση του νυχιού και θα λεπταίνουν. Κάντε εναλλάξ την διαδικασία αυτή μία από την δεξιά μεριά του νυχιού και μια από την αριστερή.


Step 2.
With a thin brush draw, from outside to inside, lines that will end up in the middle of the nail and attenuate in the end. Do this process alternatly, one on the right side of the nail and one from the left.

τιπ: Για πιο πειστικά ζεμπρέ νύχια μπορείτε να προσθέσετε λεπτές γραμμούλες πάνω από τις γραμμές που έχετε σχεδιάσει.
tip: For more convincing zebra nails you can add thin lines over the lines you've already drawn.

Βήμα 3.
Τελειώστε περνώντας γυαλιστικό. Τα νύχια σας είναι έτοιμα!!!

Step 3.
Finish up with a top coat. Your nails are ready!!!

Καλή τύχη!!!
Good luck!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου