Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Corset Nails!

 Από τα πιο εντυπωσιακά σχέδια για νύχια είναι τα νύχια κορσές! Δείχνουν υπέροχα κάθε εποχή του χρόνου και σήμερα θα σας δείξω πως μέσα σε λίγα βήματα μπορείτε κι εσείς να αποκτήσετε αυτά τα νύχια! (*θέλουν αρκετή υπομονή!)

Corset nails are one of the most impresive nails! They look amazing in every season of the year, and today I'm gonna show you how you can do this nails by following only few steps! (* you need to be patience!)

Βήμα 1.
Βάψτε τα νύχια σας με μια απαλή βάση (άσπρο, μπεζ, ανοιχτό ροζ).


Step 1.
Paint your nails with a light color base (white, beige, light pink).


Βήμα 2.
 Με ένα χρώμα της επιλογής σας (εγώ χρησιμοποιώ τ ροζ) βάψτε την δεξιά και την αριστερή πλευρά του νυχιού σας αφήνοντας ένα μεγάλο κενό μεταξύ τους.

Step 2.
With a color of your choice (here I'm using pink) color the left and the right side of your nail leaving the middle of the nail uncolored.

Βήμα 3.
Με μία σκουρότερη απόχρωση του ίδιου χρώματος που χρησιμοποιήσατε στα πλαϊνά, σχεδιάστε δυο κάθετες γραμμές για να ολοκληρώσετε τον κορσέ.

Step 3.
 With a darker shade of the same color that you used on the sides, draw two vertical lines to complete the corset.

Βήμα 4.
Ώρα να βάλουμε κορδόνια! Για να τα βάλουμε όμως χρειαζόμαστε τρύπες από τις οποίες θα περνάνε! Με ένα λεπτό πινελάκι σχεδιάστε λευκές βουλιτσες πάνω στις κάθετες γραμμές που σχεδιάσατε (3 πρέπει να είναι αρκετές). Φροντίστε ο αριθμός και από την δεξιά και από την αριστερή πλευρά να είναι ο ίδιο.  Step 4.
Time to put on some laces! To put them though we need holes ! Using a thin brush draw white dots on the vertical lines (3 should be enought). Make sure the number of the dots for both sides is the same.

Βήμα 5.
Με ένα λεπτό πινελάκι σχεδιαστε από κάτω προς τα πανω τα κορδόνια. 'Ενα κόλπο για να σας βγει ωραίο το σχεδιο του κορσέ είναι πρώτα να σχεδιάσετε το ένα κορδόνι όπως στην εικόνα.

Step 5.
Using a thin brush draw, from the base to the top of your nails, the laces. A trick to make your corset look convincing, is to draw first one lace, as shown.

Βήμα 6.
Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία για το δεύτερο κορδόνι. Τελειώστε με ένα στρώμα γυαλιστικού. Τα νύχια κορσέ είναι έτοιμα!


 Step 6.
Follow the same process for the second lace. Finish up withtop coat. Your corset nails are ready!
  
Καλή τύχη!!!
Good luck!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου