Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2012

Sweater Nails!

Ένα από τα αγαπημένα μου σχέδια για νύχια το Φθινόπωρο είναι τα Νύχια Πουλόβερ!!! Σήμερα, λοιπόν, θα σας δείξω τέσσερα απλά βήματα να κάνετε κι εσείς αυτά τα νύχια ;-)

One of my favorite nail concepts in Autumn is Sweater Nails!!! So, today, I'm going to show you four simple steps to do them too ;-)
Βήμα 1.

Ξεκινήστε με μια βάση ανάλογα με το χρώμα που θέλετε να είναι το πουλόβερ σας. Εγώ εδώ προτίμησα ένα βυσσινί χρώμα.

Step 1.

Start with a base depending on the colour you want your sweater to be. Here I chose a crimson colour.

Βήμα 2.
 Με ένα λεπτό πινελάκι σχεδιάστε λευκούς ρόμβους στα νύχια σας. Αν θέλετε τα νύχια σας να δείχνουν πιο πειστικά ζωγραφίστε σε κάποια νύχια σας δύο μισούς ρόμβους ή δυο τρίγωνα όπως την τρίτη εικόνα. Ο λόγος που κάνουμε αυτό το βήμα είναι, γιατί σε περίπτωση λάθους μπορούμε ευκολότερα να το διορθώσουμε χωρίς να χαλάσουμε το σχέδιο.

Step 2.
With a thin brush draw white diamonds on your nails. If you want your nails to look more convincing draw on some of your nails two half diamond or two triangles just like the third picture. The reason why we do this step is because in case of a mistake we can easily fix it without ruin the drawing.

Βήμα 3.

Τώρα γεμίστε τους ρόμβους και τα τρίγωνα σας με λευκό χρώμα. Είναι το εύκολο βήμα!

Step 3.
Now fill in the diamonds and the triangles with white colour. It's the easy step!

Βήμα 4.

Τελευταίο βήμα! Με ένα λεπτό πινελάκι ή με μια οδοντογλυφίδα σχεδιάστε μαύρες διακεκομμένες γραμμές σαν ράμματα. Σχεδίασε ένα Χ πάνω από τους ρόμβους και έναν ρόμβο πάνω από τα δύο τρίγωνα.

Step 4.

Last step! With a thin brush or a toothpick draw black discontinuous lines like stitches. Draw an X over the diamonds and a diamond over the triangles.

 Τα νύχια πουλόβερ σας είναι έτοιμα!!! Ελπίζω να σας ζεστάνουν ^_^


 Καλή τύχη!!!

Your sweater nails are ready!!! I hope they'll warm you up ^_^
Good Luck!!!
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου